Chathurthi and SangadaharaChathurthi Dates

 

Chathurthi and Sangadahara Chathruthi dates

  Ekadashi Sangada hara Chathurti Chathurti Shasti Shivaratri
Month ஏகாதசி ச.ஹ.சதுர்த்தி சதுர்த்தி ஷஷ்டி சிவராத்திரி
           
January 5 – Monday 27 – Tuesday 13 – Tuesday 15 – Thursday 8 – Thursday
  6 – Tuesday        
  20 – Tuesday        
           
February 4 – Wednesday 26 – Thursday 12 – Thursday 13 – Friday 6 – Friday
  18 – Wednesday        
           
March 5 – Thursday 27 – Friday 12 – Thursday 14 – Saturday 7 – Saturday
  19 – Thursday        
           
April 3 – Friday 25 – Saturday 10 – Friday 12 – Sunday 5 – Sunday
  17 – Friday        
  18 – Saturday        
           
May 3 – Sunday 25 – Monday 10 – Sunday 12 – Tuesday 5 – Tuesday
  17 – Sunday        
           
June 1 – Monday 23 – Tuesday 8 – Monday 10 – Wednesday 3 – Wednesday
  16 – Tuesday        
  30 – Tuesday        
July 15 – Wednesday 23 – Thursday 8 – Wednesday 10 – Friday 2 – Thursday
  30 – Thursday        
           
August 14 – Friday 21 – Friday 6 – Thursday 8 – Saturday 1 – Saturday
  28 – Friday       30 – Sunday
           
September 12 – Saturday 19 – Saturday 5 – Saturday 7 – Monday 29 – Tuesday
  13 – Sunday        
  26 – Saturday        
           
October 12 – Monday 19 – Monday 5 – Monday 7 – Wednesday 28 – Wednesday
  26 – Monday        
           
November 10 – Tuesday   3 – Tuesday 5 – Thursday 27 – Friday
  11 – Wednesday 17 – Tuesday      
  25 – Wednesday        
           
December 10 – Thursday 17 – Thursday 3 – Thursday 5 – Saturday 27 – Sunday
  24 – Thursday        
  25 – Friday